Videosúbory môžete sledovať iba v prípade, že vlastníte originálny nosič s týmto materiálom. Iné použitie je zákonom stíhateľné podľa platných noriem a zákonov. Prosím dodržujte dané pravidlá a zákony Slovenskej Republiky.

Žiadny z umiestnených filmov sa nenachádza na serveri, na ktorom hosťujú tieto stránky. Tieto súbory nie sú umiestnené ani na serveri, ktorý by bol v našom osobnom vlastníctve. Sú tu umiestnené len tzv. linky (odkazy) na tieto súbory.

Tento web má len informačný a smerovací charakter.

DMCA

Náležitosti v súlade s právnymi predpismi EU, ČR a DMCA

Podanie oznámenia podľa zákona DMCA – odoberanie odkazu chráneného autorskými právami, pre držiteľov autorských práv. filmyon.cz rešpektuje duševné vlastníctvo autorov na odkazovaných videách. Ak sa domnievate, že vaše dielo, chránené autorskými právami, bolo skopírované a je prístupné na webovej stránke, na ktorú odkazujeme, čo predstavuje porušenie autorských práv, nahláste nám toto domnelé porušenie Vašich autorských práv.

Poskytnite nám náležité informácie:

– Úplný popis diela chráneného autorskými právami alebo iného duševného vlastníctva, ktorého sa porušenie, podľa vášho tvrdenia týka

– Elektronický alebo fyzický podpis osoby poverenej jednať v zastúpení vlastníka autorských práv či iného duševného vlastníctva

– Popis, kde sa na webovej stránke filmyon.cz nachádza odkaz, ktorého sa, podľa vášho tvrdenia, porušenie týka

– Vaše meno, adresu, telefónne číslo a e­mailovú adresu (slúži len na kontaktovanie z našej strany pre bližšie informácie a odpovede na Váš zaslaný podnet)

– Vaše prehlásenie, že sa v dobré viere domnievate, že sporné používanie nie je autorizované vlastníkom autorských práv, jeho agentom, či zákonom. Prehlásenie podpísané Vami, vykonané s vedomím trestnej postihnuteľnosti za krivoprísažníctvo, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné, a že ste vlastníkom autorských práv či duševného vlastníctva, alebo ste poverení jednať v zastúpení vlastníka autorských práv či duševného vlastníctva.

– Na Váš podnet bude odpovedané do 14 dní

Všetky DMCA oznámenia píšte na e-mail: onlinefilmyzadarmo@gmail.com

5 Comments

 1. otto 9. augusta 2013

  ok

 2. laky 8. mája 2015

  chcel by som si pozriet dobry film. dakujem

 3. laky 8. mája 2015

  dakujem chcel som pre seba a priatelku

 4. Katkaheger 8. augusta 2015

  Super