ROK: 2020
ČSFD: 72 %
IMDb: 6/10

REŽISÉR: Timo Tjahjanto
HERCI: Shareefa Daanish, Chelsea Islan, Karina Suwandhi, Ruth Marini, Aurélie Moeremans, Baskara Mahendra, Karina Salim, Hadijah Shahab, Lutesha, Arya Vasco, Widika Sidmore – vypísať všetkých hercov…,

Pozrieť film

Trailer