Videosúbory môžete sledovať iba v prípade, že vlastníte originálny nosič s týmto materiálom. Iné použitie je zákonom stíhateľné podľa platných noriem a zákonov. Prosím dodržujte dané pravidlá a zákony Slovenskej Republiky.

Žiadny z umiestnených filmov sa nenachádza na serveri, na ktorom hosťujú tieto stránky. Tieto súbory nie sú umiestnené ani na serveri, ktorý by bol v našom osobnom vlastníctve. Sú tu umiestnené len tzv. linky (odkazy) na tieto súbory, čím chceme upozorniť na to, že servery, na ktorých sú súbory umiestené porušujú platné zákony SR.

Tento web má len informačný a smerovací charakter.

Write a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *